Belirtilen Kağıt için Otomatik Olarak Bir Tepsi Seçme

Otomatik olarak bir tepsi (kağıt kaseti (Tepsi 1/2/3)) veya yazıcı sürücüsünde ayarlanmış aynı boyutta ve tipte kağıdın bulunduğu MP tepsisini seçin. Tepsiler [Tray Sequence (Tepsi Sırası)] ayarına göre değiştirilir.

Kısa not

Kağıt kasetleri ve dokunmatik paneldeki MP tepsisi için kağıt boyutu ve ağırlığı ayarladığınızdan emin olun.

Kağıt Yükleme

Otomatik tepsi seçme hedefi olarak çok amaçlı tepsiyi ayarlayın.

 1. Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.

 2. [Paper Setup] düğmesine basın.

 3. [MP Tray] düğmesine basın.

 4. [MP Tray Usage] düğmesine basın.

 5. [Normal Tray (Normal Tepsi)] düğmesine basın.

  Kısa not

  [MP Tray Usage] fabrika varsayılanı olarak [Do Not Use] şeklinde ayarlanmıştır.

 6. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Back] düğmesine basın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Kaynak] ögesinden [Otomatik] ögesini seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 6. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kağıt/Kalite] sekmesinde [Kağıt Kaynağı] ögesinden [Otomatik Seç] ögesini seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 6. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Paper Feed (Kağıt Besleme)] panelinde [All Pages From (Şuradan Tüm Sayfalar)] kısmından [Auto Select (Otomatik Seç)] öğesini seçin.

 4. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.