Çok Sayfalı Bir Belgeyi Kopya Birimleri Halinde Harmanlama

Çok sayfalı bir belgeyi kopya birimleri halinde yazdırabilirsiniz.

Not

Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [Kopya Sayısı] ögesinden yazdırma kopyası sayısını ve ardından [Harmanla] onay kutusunu seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kopya Sayısı] ögesinde yazdırma kopyası sayısını girin ve ardından [İş Seçenekleri] sekmesinde [Harmanla] onay kutusunu seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 6. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

  Kısa not

  Uygulamadaki sayfaları harmanlama işlevini kapatın.

  Sayfaları harmanlama işlevi açılırsa belgeler makinenin dahili belleği kullanılmadan yazdırılır.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Copies (Kopyalar)] kısmına kopya sayısını girin.

 4. [Paper Handling (Kağıt Kullanımı)] sekmesindeki [Collate pages (Sayfaları Harmanla)] onay kutusunun işaretini kaldırın.

 5. Panel menüsünde [Yazdırma Özellikleri]'ni seçin ve [Kağıt] sekmesinde [Harmanla] onay kutusunu işaretleyin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

 • Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.

 • [Paper Handling (Kağıt İşleme)] panelinde [Collate pages (Harmanlama)] onay kutusu seçiliyse makine belgeleri dahili belleği kullanmadan yazdırır.