Fotoğrafların Kalitesini Arttırma

Fotoğrafları daha canlı renklerle yazdırabilirsiniz.

Not

Bu işlev, Windows PS yazıcı sürücüleriyle veya Mac OS X sistemiyle kullanılamaz.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

  1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

  2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

  3. [Preferences (Tercihler)] öğesine tıklayın.

  4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

  5. [Fotoğraf Geliştirme] onay kutusunu işaretleyin.

  6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

  7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.