Belirtilen Kağıt Boyutuna sığdırmak için Büyütme veya Küçültme

Yazdırma verilerini değiştirmeden farklı kağıt boyutlarına yazdırabilirsiniz.

Not

Bu işlev, bazı uygulamalar için kullanılmayabilir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Boyut] ögesinden düzenlenecek bir kağıt boyutu seçin.

 5. [Resize document to fit printer page (Yazıcı sayfasına sığdırmak için belgeyi yeniden boyutlandır)] onay kutusunu işaretleyin ve ardından yazdırmak için bir kağıt boyutu seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Job Options (İş Seçenekleri)] sekmesinde bulunan [Resize document to fit printer page (Belgeyi yazıcı sayfasına sığdırmak üzere yeniden boyutlandır)] onay kutusunu seçin.

 5. Yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Paper Handling (Kağıt Kullanımı)] panelinde [Scale to fit paper size (Kağıt boyutuna sığdırmak için ölçeklendir)] onay kutusunu seçin.

 4. [Destination Paper Size (Hedef Kağıt Boyutu)] alanından yazdırmak üzere bir kağıt boyutu seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.