Tek Tek Manuel Olarak Yazdırma

Çok amaçlı tepsiye kağıt yükleyerek tek seferde bir yaprağa yazdırabilirsiniz.

Her yazdırdığınız sayfa sonrasında dokunmatik panelde "MP Tepsisinde kağıt isteği" mesajı görüntülenir. Yazdırmaya devam etmek için [Print Resume (Yazdırmayı Sürdür)] öğesini seçin.

Yazdırmayı iptal etmek için [Cancel (İptal)] öğesini seçin.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kurulum] sekmesinde [Kaynak] öğesinden [Çok Amaçlı Tepsi] öğesini seçin.

 5. [Kağıt Besleme Seçenekleri] ögesine tıklayın.

 6. [Use MP tray as manual feed (MP tepsisini elle besleme olarak kullan)] onay kutusunu işaretleyin ve ardından [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 9. Dokunmatik panelde bir mesaj görüntülendiğinde, MP tepsisine kağıt yükleyin ve sonra [Start (Başlat)] düğmesine basın.

  Mesaj görüntülenmezse [Print (Yazdır)] düğmesine basın.

  Çok sayfalı bir belge yazdırırken, her bir sayfayı yazdırırken aynı mesaj görüntülenir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Kağıt/Kalite] sekmesinde [Kağıt Kaynağı] ögesinden [Çok Amaçlı Tepsi] ögesini seçin.

 5. [Gelişmiş] ögesine tıklayın.

 6. [Çok amaçlı tepsi manuel besleme için kullanılır] ögesine tıklayın ve ardından [Evet] ögesini seçin.

 7. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 8. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 9. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 10. Dokunmatik panelde bir mesaj görüntülenince, çok amaçlı tepsiye kağıt yükleyin ve [Start (Başlat)] düğmesine basın.

  Mesaj görüntülenmezse [Print (Yazdır)] düğmesine basın.

  Çok sayfalı bir belge yazdırılıyorken, her sayfanın yazdırılması sırasında aynı mesaj görüntülenir.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Paper Feed (Kağıt Besleme)] panelinde [All Pages From (Şuradan Tüm Sayfalar)] için [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)] öğesini seçin.

 4. Panel menüsünden [Yazdırma Seçenekleri] öğesini seçin.

 5. [Feed (Besleme)] sekmesinde [Multipurpose tray is handled as manual feed (Çok amaçlı tepsi manuel besleme için kullanılır)] onay kutusunu seçin.

 6. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

 7. Dokunmatik panelde bir mesaj görüntülenince, çok amaçlı tepsiye kağıt yükleyin ve [Start (Başlat)] düğmesine basın.

  Mesaj görüntülenmezse [Print (Yazdır)] düğmesine basın.

  Çok sayfalı bir belge yazdırılıyorken, her sayfanın yazdırılması sırasında aynı mesaj görüntülenir.

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.