Zarfların Üzerine Yazdırma

Not

 • Yazdırma işleminden sonra kıvrılma veya kırışıklık oluşabilir. Herhangi bir sorun olmadığını kontrol etmek için bir test yazdırma işlemi gerçekleştirdiğinizden emin olun.

 • Zarfları adres yüzü yukarı bakacak şekilde aşağıda tarif edildiği gibi yükleyin.

  • Uzun kenarı kapaklı (yapıştırmak için) zarf (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5) kullanıyorsanız, bunları kapağı katlanmış şekilde yükleyin; böylece besleme yapıldığında kapak sol tarafta kalacaktır.

 • Zarflarda dubleks yazdırma işlevi kullanılamaz.

Basılan zarf buruşmuşsa zarf kolunu kaynaştırıcı ünitesine bağlayın.

 1. Zarf kolunu MP tepsisinden çıkarın.

 2. Kaynaştırıcı ünitesini makineden çıkarın.

  Ayrıntılar için bkz. "Kaynaştırıcı Birimini Değiştirme".

  Yanıklara sebep olabilir.

  Kaynaştırıcı birimi ısındığı için, işlemi dikkatli gerçekleştirin. Birimi kaldırırken kolundan tutmalısınız. Sıcakken birimi tutmayı denemeyin. Soğuyuncaya kadar bekleyin, ardından da işlemi gerçekleştirin.

 3. Zarf kolunu kaynaştırıcı ünitesine bağlayın.

  Sıkışıklık giderme koluna basıp zarf kolunu yakındaki deliğin içine takın.

  Kolu iterek kilitleyin.

 4. Kaynaştırıcı ünitesini tekrar makineye takın.

  Ayrıntılar için bkz. "Kaynaştırıcı Birimini Değiştirme".

Zarfların üzerine yazdırma yaparken kağıt boyutu ayarını değiştirin ve çok amaçlı tepsi ile arka çıktı tepsisini kullanın.

 1. Kenarları yazdırma yüzü yukarıya gelecek şekilde kağıt besleme girişine temas edene kadar zarfları yükleyin.

  Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch

 2. Arka çıktı tepsisini açın.

 3. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 4. [Paper Setup] düğmesine basın.

 5. [MP Tray] düğmesine basın.

 6. [Paper Size] düğmesine basın.

 7. Kullandığınız zarfların boyutuna basın.

 8. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Back] düğmesine basın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Setup (Kurulum)] sekmesinde [Size (Boyut)] içinden zarf boyutunu seçin.

 5. [Kaynak] öğesinden [Çok Amaçlı Tepsi] öğesini seçin.

 6. [Yön] ögesinden [Yatay] ögesini seçin.

 7. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 8. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 9. Çıkış tepsisini açın ve kaynaştırıcı birimini çıkarın ve sonra zarf kolunu çıkarın.

  Ayrıntılar için bkz. "Zarf Kolunu Çıkarma".

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [Layout (Düzen)] sekmesinde [Advanced (Gelişmiş)] öğesine tıklayın ve [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden zarf boyutunu seçin.

 5. [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 6. [Layout (Düzen)] sekmesinde [Orientation (Yönelim)] öğesinden [Landscape (Yatay)] öğesini seçin.

 7. [Kağıt/Kalite] sekmesinde [Kağıt Kaynağı] ögesinden [Çok Amaçlı Tepsi] ögesini seçin.

 8. Gerekirse diğer ayarları değiştirin ve ardından da [OK (OK)] öğesine tıklayın.

 9. [Print (Yazdır)] ekranında [Print (Yazdır)] öğesine tıklayın.

 10. Çıkış tepsisini açın ve kaynaştırıcı birimini çıkarın ve sonra zarf kolunu çıkarın.

  Ayrıntılar için bkz. "Zarf Kolunu Çıkarma".

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File (Dosya)] menüsünden [Print (Yazdır)] öğesini seçin.

 3. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden zarf boyutunu ve [Orientation (Yön)] öğesinden yönü seçin.

 4. [Paper Feed (Kağıt Besleme)] panelinde [All Pages From (Şuradan Tüm Sayfalar)] için [Multi-Purpose Tray (Çok Amaçlı Tepsi)] öğesini seçin.

 5. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [Yazdır] ögesine tıklayın.

 6. Çıkış tepsisini açın ve kaynaştırıcı birimini çıkarın ve sonra zarf kolunu çıkarın.

  Ayrıntılar için bkz. "Zarf Kolunu Çıkarma".

Kısa not

Yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesine tıklayın.

Tüm zarflar yazdırıldığında, zarf kolunu kaynaştırıcı biriminden çıkarın.

 1. Kaynaştırıcı ünitesini makineden çıkarın.

  Ayrıntılar için bkz. "Kaynaştırıcı Birimini Değiştirme".

 2. Sıkışıklık giderme koluna basın ve zarf kolunu kaldırın ve sonra çıkarın.

 3. Kaynaştırıcı ünitesini tekrar makineye takın.

  Ayrıntılar için bkz. "Kaynaştırıcı Birimini Değiştirme".

 4. Zarf kolunu MP tepsisine takın.