Bir Bilgisayardan Yazdırma (Windows)

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [File] menüsünden [Print] ögesini seçin.

 3. Yazıcı sürücüsünü seçin.

 4. [Preferences] ögesine tıklayın.

 5. İhtiyaçlarınızı karşılamak için her sekmede ayarları değiştirin.

 6. [OK] ögesine tıklayın.

 7. [Yazdırma] Ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. PS yazıcı sürücüsünü seçin.

 4. [Preferences] ögesine tıklayın.

 5. İhtiyaçlarınızı karşılamak için her sekmede ayarları değiştirin.

 6. [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 7. [Print] ekranında [Print] ögesine tıklayın.