Bir Bilgisayardan Yazdırma (Mac OS X)

Yazıcı sürücüsü ile bir kağıt boyutu, kağıt tepsisi, kağıt ağırlığı ve kağıt türü ayarlayabilirsiniz.

  1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

  2. [File] menüsünden [Print] ögesini seçin.

  3. [Printer (Yazıcı)] menüsünden makineyi seçin.

  4. [Paper Size (Kağıt Boyutu)] öğesinden kağıt boyutunu seçin.

  5. İhtiyaçlarınızı karşılamak için her panelde ayarları değiştirin.

    Kısa not

    Mac OS X10.8.5 - 10.11 için yazdırma iletişim kutusunda ayar ayrıntıları görüntülenmezse, iletişim kutusunun altındaki [Show Details (Ayrıntıları Göster)] öğesini tıklatın.

  6. [Yazdır] ögesine tıklayın.