Bir Hedef Kaydetme (Profil)

Paylaşılan bir klasör oluşturun ve makineyi hedef olarak kaydedin.

50 profile kadar kayıt yapılabilir.

 1. Dokunmatik panelde [Device Settings] düğmesine basın.

 2. [Profile] öğesine basın.

 3. Bir numara seçin ve ardından [Register] öğesine basın.

 4. Bir profil ismi girin ve ardından [Next] öğesine basın.

 5. Bir ayar seçin ve ardından [Next] öğesine basın.

 6. İletim hedef bilgisayarının ismini ve paylaşım klasörü ismini "iletim hedef bilgisayar ismipaylaşım klasörü adı" biçiminde girin.

  Örnek: PC1paylaş

  Kısa not

  Eğer ağ üzerinde DNS sunucusu yoksa, bilgisayarı bilgisayar ismini (iletim hedef bilgisayar ismi) kullanarak belirleyemezsiniz. Böyle bir durumda, ayarlanacak bilgisayarın IP adresini kullanın.

  Örnek: 192.168.0.3paylaş

 7. [Next] öğesine basın.

 8. Paylaşım klasörünün erişim ayrıcalıkları ayarlandıysa, [User Name] ve [Password] alanlarında kullanıcı adı ve parola girin.

  Not

  • Etki alanı yönetimi gerçekleştirilirken, "kullanıcıadı@etki alanı" bilgisini girin.

  • Etki alanı yönetimi gerçekleştiriliyor ve "kullanıcı adı@etki alanı adı" bilgisini girdikten sonra bile bağlantı kuramıyorsanız, "@etki alanı adı" bilgisini silin.

  • Ayrıca, bu makinenin Web sayfasına erişin, [Admin Setup] > [Network Menu] öğesini seçin ve ardından [NBT] alanındaki [Workgroup name] bölümünden NEtBIOS etki alanı adını belirleyin.

   • Etki alanı adı için lütfen ağ yöneticinizle görüşün.

 9. [Close (Kapat)] düğmesine basın.

 10. Gerekirse diğer ayarları ayarlayın.

 11. [OK] düğmesine basın.