Bilgisayarda bir Paylaşımlı Klasör Oluşturma

Not

Aşağıdaki adımları uygulayarak bir paylaşımlı klasör oluşturursanız, hesapları bilgisayarınızda oluşturulan tüm kullanıcılar bu paylaşımlı klasöre erişebilir.

Taranan belgenin kaydedileceği bilgisayarda bir paylaşım klasörü oluşturun.

 1. Windows görev çubuğunda [Start (Başlat)] düğmesine tıklayın, [Computer (Bilgisayar)] öğesine sağ tıklayın ve [Properties (Özellikler)] öğesine tıklayın.

 2. [Computer Name (Bilgisayar Adı)] adını işaretleyin.

  Hedefi makineye kaydederken, işaretlediğiniz bu bilgisayar adına ihtiyacınız olacak. Bu adı not edin.

 3. Pencereyi kapatın.

 4. Bilgisayarda belgelerin kaydedileceği bir klasör oluşturun.

 5. Oluşturulan klasöre sağ tıklayın ve [Properties (Özellikler)] öğesine tıklayın.

 6. [Sharing (Paylaşım)] sekmesine ve [Advanced Sharing (Gelişmiş Paylaşım)] öğesine tıklayın.

 7. [Share this folder (Bu klasörü paylaş)] onay kutusunu işaretleyin ve [Permissions (İzinler)] öğesine tıklayın.

 8. [Permissions for Everyone (Herkes İçin İzinler)] altındaki [Change (Değiştir)] öğesinin [Allow (İzin Ver)] onay kutusunu seçin ve [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 9. [OK (Tamam)] öğesine tıklayın.

 10. [Close (Kapat)] öğesine tıklayın.

 11. Oluşturulmuş olan paylaşım klasörünü makinede hedef olarak kaydedin (profil kaydı).