Yazdırma Verisine Parola Belirleme (Kimlik Doğrulamalı Yazdırma)

Not

 • Bellekte boş alanın yetersiz olmasından dolayı biriktirilen verileri kaydedemezseniz, dosya sisteminin dolu olduğunu ve yazdırma işinin yürütülmediğini bildiren bir mesaj görüntülenir.

 • Bu işlev Mac OS X sisteminde kullanılamaz.

Windows PCL Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [İş Türü] ögesinden [Güvenli Yazdırma] ögesini seçin.

 6. [İş Adı] alanına bir iş adı, [İş Parolası] alanına bir parola girin.

  [Her bir yazdırma işi için İş Adı sor] onay kutusunu seçerseniz, yazdırma işini bu makineye gönderdiğinizde iş adını soran bir bilgi istemi görüntülenir.

 7. [OK] ögesine tıklayın.

 8. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 9. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

  Yazdırma işi yalnızca bu makineye gönderilir ve hemen yazdırılmaz.

Windows PS Yazıcı Sürücüsü İçin

 1. Yazdırılacak olan dosyayı açın.

 2. [Dosya] menüsünden [Yazdır] ögesini seçin.

 3. [Tercihler] ögesine tıklayın.

 4. [İş Seçenekleri] sekmesini seçin.

 5. [İş Türü] ögesinden [Güvenli Yazdırma] ögesini seçin.

 6. [İş Adı] alanına bir iş adı, [Kişisel Kimlik Numarası (PIN)] alanına bir parola girin.

  [Her bir yazdırma işi için İş Adı sor] onay kutusunu seçerseniz, yazdırma işini bu makineye gönderdiğinizde iş adını soran bir bilgi istemi görüntülenir.

 7. [OK] ögesine tıklayın.

 8. Gerekirse, diğer ayarları değiştirin ve ardından [OK] ögesine tıklayın.

 9. [Yazdırma] ekranında [Yazdır] ögesine tıklayın.

  Yazdırma işi yalnızca bu makineye gönderilir ve hemen yazdırılmaz.

Not

Bir iş için oluşturulan parolayı unutursanız ve makineye gönderilen işi yazdırmazsanız, iş dahili bellekte kalır.

 1. [Print] ögesine veya (YAZDIR) düğmesine basın.

 2. [Stored Job] düğmesine basın.

 3. Yazdırma işlemi sırasında, bilgisayarda oluşturduğunuz parolayı girin ve ardından [OK] düğmesine basın.

 4. [Print] düğmesine basın.

  Yazdırma başlar.