Kağıdı MP Tepsisine Yükleme

Not

 • Kağıdın üzerine bastırmayın veya MP tepsisinden kağıt beslemesine yazdırılırken kağıdı tutarak çekmeyin. Yazdırmayı durdurmak için üst kapağı açın.

  Kağıdın çıkarılması ile ilgili talimatlar için, "Kağıt Sıkışırsa" bölümüne bakın.

 • MP tepsisini zorla açıp kapatırsanız, MP tepsisinin kağıt besleme silindiri düşebilir ve yüklenen kağıdın yolunu kapatabilir. MP tepsisinin kağıt besleme silindiri düştüyse kağıt yüklemeden önce MP tepsisinin kağıt besleme silindirini kaldırın.

 1. Öndeki boşluğa parmağınızı takarak MP tepsisini ileriye doğru açın.

 2. Kağıt desteğini orta kısmından tutarak çıkarın.

 3. Alt desteği açın.

 4. Kağıt kılavuzunu yüklenecek kağıdın enine göre ayarlayın.

 5. Kağıtları yazdırılacak tarafı yukarı bakacak şekilde, ucu kağıt besleme girişine değene kadar sokun.

  Not

  Kağıtları, kağıt kılavuzu üzerindeki "" işareti üzerine gelecek kadar yüklemeyin.

  Not

  Yazıcı güç tasarrufu modundayken, bu moddan çıkmak için (Güç Tasarrufu) düğmesine basın.

 6. Kağıt ayarı ekranında [Paper Size (Kağıt Boyutu)], [Media Type (Ortam Türü)] ve [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] değerlerini ayarlayın.

 7. [Close (Kapat)] öğesine basın.

Not

 • Farklı türde, boyutta veya ağırlıkta kağıtları bir arada yüklemeyin.

 • Kağıt yaprağı eklerken, MP tepsisine yüklenen kağıdı çıkarın, tüm yaprakları bir araya getirin, tüm yaprakları toplayın ve yüklemek için kenarlarını hizalayın.

 • MP tepsisine kağıttan başka hiçbir şey koymayın.