Tepsi 1 ve Tepsi 2 içine Kağıt Yükleme

Tepsi 1'e kağıt yüklerkenki prosedür bir örnek olarak kullanılır ve aynı prosedür Tepsi 2 (isteğe bağlı) için de geçerlidir.

 1. kağıt kasedini dışarı çekin.

 2. Kağıt kılavuzunu yüklenecek kağıdın enine göre kaydırın.

 3. Kağıt stoperini yüklenecek kağıdın boyuna göre kaydırın.

 4. Kağıtları elinizle hızlıca tarayıp ayrık olduklarından emin olun ve kağıtların kenarlarını eşitleyin.

 5. Kağıtları baskı yüzeyi aşağı bakacak şekilde yükleyin.

  Not

  Kağıtları, kağıt kılavuzu üzerindeki ""işareti üzerine yüklemeyin.

 6. Yüklenen kağıdı kağıt kılavuzuyla sabitleyin.

 7. Kağıt desteğini durana kadar itin.

 8. Dokunmatik panelde [Device Settings (Aygıt Ayarları)] öğesine basın.

 9. [Paper Setup (Kağıt Ayarı)] düğmesine basın.

 10. Kağıdın yüklendiği tepsiye basın.

 11. [Paper Size (Kağıt Boyutu)], [Media Type (Ortam Türü)] ve [Media Weight (Ortam Ağırlığı)] değerlerini ayarlayın.

 12. Ana ekran görüntüleninceye kadar [Back (Geri)] düğmesine basın.