Justeringsverktøy for PS-gamma

Du kan tilpasse halvtonetettheten til CMYK-fargene som skriveren skriver ut. Bruk denne funksjonen hvis fargen på et fotografi eller grafikk er for mørk.

Notat

  • Denne funksjonen kan brukes med PS skriverdriver.

  • I Windows kan det hende at [Gamma-justering]-menyen eller innholdet i den ikke vises på [Farge]-fanen i skriverdriveren etter å ha registrert et navn på en halvtonejustering i [Egendefinert gamma-justering]. Start i så fall datamaskinen på nytt.

  • Bruk av halvtonejustering kan forårsake at utskrifter går tregere. Hvis du vil prioritere hastighet, fjern avhukingsmerket for [Custom Gamma Adjustment (Gammajusteringsfunksjon)] i [Color (Farge)]-fanen i vinduet til printerdriveren, eller velg [None (Ingen)] for [Custom Gamma (Egendefinert gamma)] i [Quality2 (Kvalitet2)]-fanen i [Print Options (Utskriftsvalg)]-panelet for Mac OS X printerdriveren.

  • Applikasjoner som ble startet før registrerting [Gammakurvenavn] må startes på nytt før utskrift.

  • Noen programmer lar deg spesifisere dot gain-kompensasjon og halvtonejustering når du skriver ut, eller har en funksjon som omfatter slike innstillinger i en EPS-fil. For å bruke slike funksjoner levert av applikasjonen, fjern avhukingsmerket [Custom Gamma Adjuster (Tilpasset gammajusteringsfunksjon)] i [Color (Farge)]-fanen i vinduet til printerdriveren, eller velg [None (Ingen)] for [Custom Gamma (Egendefinert gamma)] i [Quality2 (Kvalitet2)]-fanen i [Print Options (Utskriftsvalg)]-panelet for Mac OS X printerdriveren.

  • Listen over "Velg skriver" for PS gammajustering viser modellnavn. Hvis mer enn én skriver med samme modell eksisterer i [Skriver og enhet]-mappen, brukes det registrerte [Gammakurvenavn] for alle de samme skrivermodellene.