Skrive ut en fil med fargen du vil ha

  1. Åpne filen du vil skrive ut.

  2. Velg teksten eller grafikken for å justere RGB-verdiene i et program.

  3. Skriv ut filen.

    Minne

    • For detaljer om hvordan du angir fargen i et program, se i håndboken til programmet.

    • Når du skriver ut fargeprøvene og filen du ønsker, bruk de samme skriverdriverinnstillingene.