Fargepalettverktøy

Dette avsnittet forklarer fargeprøveverktøyet. Du kan skrive ut RGB-fargeprøven med fargeprøveverktøyet. Du kan kontrollere den utskrevne fargeprøven og justere RGB-verdien for å skrive ut med ønskede farger fra applikasjonen.

Minne

Når skriveren er installert, installeres samtidig fargeprøveverktøyet.