Oppsett av denne maskinen

Første gang maskinen slås på eller når innstillingene er initialisert, blir [Easy Setup (Enkelt oppsett)] vist. Følg instruksjonene på skjermen for å stille inn den påkrevde informasjonen. Du kan hoppe over innstillingen ved å trykke [Skip>> (Fortsett >>)].

Minne

De enkleste trinnene er vist her.