Legg papir i skuffen.

Hur du fyller på papper i fack 1 används som exempel.

Samma steg används för fack 2/3 (tillbehör).

För mer information tillgängliga papper, se "Typer av papper som kan fyllas på".

 1. Trekk ut papirskuffen.

 2. Skjut pappersguiden (a) till bredden för papperet som ska fyllas på.

 3. Skjut pappersstoppet (b) till längden för papperet som ska fyllas på.

 4. Luft papirbunken godt og innrett kantene på arkene.

 5. Legg i papiret med utskriftssiden ned.

  Notat

  Ikke legg inn så mye papir at det kommer over ""-merket på papirlederen.

 6. Sikre det innsatte papiret med papirføreren.

 7. Ersätt papperskassetten i maskinen.

  Tryck in papperskassetten tills det tar stopp.