Skrive ut data fra et USB-minne

Du kan koble til en USB minnepinne og skrive ut de lagrede dataene.

Notat

 • Det garanteres ikke at alle USB-minneprodukter fungerer. (USB-minne med sikkerhetsfunksjoner støttes ikke.)

 • Denne maskinen støtter ikke USB 3.0.

 • USB-hub og eksterne USB HDD-er støttes ikke.

 • Krypterte PDF-filer støttes ikke.

Minne

 • Følgende filsystemer støttes: FAT12, FAT16, FAT32.

 • Støttede filformater: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 grunnlinje), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

 • Opptil 32 GB USB-minne støttes.

 • Opptil 100 filer i støttede filformater som er lagret i USB-minnet, vises i fillisten.

  • Hvis 100 eller flere filer er lagret i USB-minnet, vil ikke fillisten vises riktig.

  • USB-minne med en katalogstruktur på 20 eller flere nivåer vil kanskje ikke leses riktig.

  • En filbane som overskrider 240 tegn vil kanskje ikke leses riktig.

 • Du kan skrive ut en fil fra USB-minnet om gangen.

 1. Sett USB-minnet inn i USB-porten.

 2. Trykk på [Skriv ut] eller (PRINT)-knappen.

 3. Trykk på [Skriv ut fra USB-minne].

 4. Trykk på [Velg utskriftsfil].

 5. Velg mappen som inneholder den filen du ønsker å skrive ut.

 6. Konfigurer innstillingene for utskrift hvis nødvendig.

 7. Trykk på (START)-knappen.

 8. Fjern USB-minnet først fra porten når du ser en melding som informerer deg om at du kan fjerne den.

Avbryte en utskriftsjobb

For å avbryte en utskriftsjobb fra USB-minnepinne, trykker du på knappen (STOPP) på kontrollpanelet.

Du kan avbryte en utskriftsjobb helt frem til det vises en melding om at utskriften er fullført.

Notat

Sidene som er klare for utskrift på denne maskinen, vil skrives ut uten endringer.