Skrive ut uten å åpne en PDF-fil (Skriv ut PDF direkte)

Du kan sende en PDF-fil til denne maskinen for å skrive den ut direkte. Med Skriv ut PDF direkte kan du unngå å åpne PDF-filen med en applikasjon, slik som Adobe Reader.

Notat

Papirstørrelsen avhenger av innstillingen [PDF Paper Size (PDF-papirstørrelse)] fra [Device Settings (Enhetsinnstillinger)] > [Admin Setup (Adminoppsett)] > [Print Setup (Skriveroppsett)] > [PS Setup (PS-oppsett)] på berøringspanelet.

Minne

For Windows, installer PDF Print Direct på forhånd.

Liste over programvare for enheten

 1. Høyreklikk på en PDF-fil som skal skrives ut og velg deretter [Skriv ut PDF direkte].

 2. Velg en printer å bruke.

  Hvis du vil angi brukerautentisering med den valgte skriveren, velg [User Auth (Br.autent.list)] fra [Printer Setting (Skriverinnstillinger)]-menyen.

 3. For å skrive ut en kryptert fil, velg [Angi passord]-boksen, og legg inn passordet.

  Hvis det samme passordet skal brukes igjen, klikk [Lagre passord].

 4. Endre andre innstillinger om nødvendig, og klikk deretter på [Print (Skriv ut)].

 1. Velg [Printers & Scanners (Skrivere og Skannere)] i [System Preferences (systeminnstillinger)].

 2. Kontroller at [OKI C542 (OKI C542)]-ikonet vises.

 3. Dra ikonet til driveren til skrivebordet eller docken.

 4. Dra filen du vil skrive ut til driver-ikonet.