Installere tilleggsutstyr

Følgende valgfrie deler leveres med maskinen.

  • En ytterligere brettenhet

  • Trådløs LAN-modul

Notat

Pass på at du slår av maskinen og kobler fra strømledningen og alle kabler før du installerer den ekstra skuffenheten. Hvis du installerer den ekstra skuffenheten når maskinen er slått på, kan det skade maskinen og skuffenheten.