Pakke ut og installere maskinen

Dette avsnittet beskriver hvordan du pakker ut og installerer maskinen.

Skade kan oppstå.

Det bør være tre personer til å løfte denne maskinen, da den veier ca. 64 kg.

Notat

 • Avtrykkstrommelen (den grønne sylinderen) er skjør og må behandles med største forsiktighet.

 • Ikke utsett avtrykkstrommelen for direkte sollys eller andre sterke lyskilder (ca. 1500 lux eller mer). Avtrykkstrommelen må heller ikke utsettes for vanlig innendørsbelysning i mer enn 5 minutter.

 • Esken og beskyttelsesmaterialene må benyttes hvis maskinen skal transporteres. Ikke kast det, men behold det i tilfelle du får bruk for det senere.

 1. Ta maskinen ut av esken og fjern beskyttelsesmaterialene og plastposen.

  Tilbehøret er pakket inne i beskyttelsesmaterialene.

 2. Løft maskinen opp og sett den der den skal installeres.

  Notat

  Ikke åpne skannerenheten til trinn 6.

 3. Ta tilbehøret ut.

 4. Fjern støtdempende materialer og beskyttelsestape.

 5. Fjern beskyttelsestapene.

 6. Hold håndtaket (A) for å åpne skanneren.

 7. Fjern tørkepakken og det beskyttende arket som ligger på den gjennomsiktige delen.

 8. Fjern det beskyttende arket.

 9. Stikk fingeren inn i utsparingen (B) på høyre side av maskinen og trekk i hendelen til frontdekselet (1) for å åpne frontdekselet (2) forover.

  Notat

  Åpne frontdekselet forsiktig. Dersom det åpnes for fort, kan multifunksjonsskuffen åpne seg.

 10. Trykk på knappen (C) og åpne utgangsbrettet (3).

 11. Ta alle fire bildetromler ut.

  Notat

  • Bildetrommelen tåler bare å bli utsatt for lys i maksimalt 5 minutter.

  • Ikke berør den blanke grønne overflaten nederst på avtrykkstrommelen.

 12. Fjern beskyttelsesarkene fra de fire trommelenhetene.

  1. Plasser en trommelenhet på en avis.

   Fjern en teipbit festet på et beskyttende ark og åpne det.

  2. Dra ut et beskyttende ark i pilens retning.

  Notat

  Ikke vri på den blå hendelen til tonerkassetten.

 13. Sett alle fire bildetromler tilbake i maskinen.

 14. Vri den blå spaken til tonerkassetten bakover til toppen er på linje med merket.

  Vri hendlene på alle 4 tonerkassettene.

 15. Lukk ut-skuffen.

 16. Lukk dekselet på sporet.

  Notat

  • Front-dekselet kan ikke lukkes hvis ut-skuffen ikke er lukket ordentlig.

  • Når feilmeldingen om at topp- eller front-dekslet er åpent ikke forsvinner fra operatørpaneldisplayet, sørg for at de er ordentlig lukket.

 17. Hold håndtaket (A) for å lukke skanneren.