Problemer med faksing

Dette avsnittet beskriver problemer som kan oppstå med faksfunksjonen.

Minne

Hvis du ikke klarer å løse problemet på en av disse måtene, bør du kontakte forhandleren.