Dersom et dokument kjører seg fast

Dette kapittelet beskriver hva du gjør når et dokument sitter fast i maskinen.