Erstatting av matingsruller (Brett 1/Brett 2/Brett 3/Brett 4)

Minne

 • Antallet sider du kan printe med papirmatingsruller avhenger av omgivelsene og papiret.

 • Hvis papirblokkering fortsetter selv etter at papirmaterullen er rengjort er det anbefalt å skifte papirmaterullen.

Papirmaterullen for skuff 1 er ulik de for skuff 2/3/4 i utforming. identifiser skuffen hvor papirmaterullen skal skiftes ut før du forbereder en ny papirmaterulle.

Prosedyren for utskifting av papirmaterullen for skuff 1 er beskrevet her som et eksempel. Den samme prosedyren gjelder også for skuff 2/3/4.

 1. Påse at du har alt nevnt nedenfor i papirmaterulle-settet for skuff 1

  1. Papirmaterulle (med tannhjul)

  2. Papirmaterulle (uten tannhjul)

  3. Separasjonsrulle

  4. Fjær

 2. Trekk ut papirkassetten (1).

 3. Mens du åpner hakene (2) på papirmaterullen på framsiden av papirkassetten utover skyver du papirmaterullen (3) mot venstre for å ta den ut.

 4. Mens du åpner hakene (4) på papirmaterullen på baksiden av papirkassetten utover skyver du papirmaterullen (5) mot venstre for å ta den ut.

 5. Fest en ny papirmatingsrulle (med gir) til akselen bakerst.

 6. Fest en ny papirmatingsrulle (uten gir) til akselen bakerst.

 7. Fjern papir fra papirkassetten.

 8. Mens du holder de to hakene (6) på framsiden av papirkassetten åpner du dekselet (7) til separasjonsrullen.

 9. Trykk inn delene i fremspringene på begge sider av papirkassettene og fjern delerullen og fjæren.

  Notat

  For skuff 2/3/4 brukes fjærene som tas ut senere. Ikke kast dem.

 10. Fest en ny fjær til en ny delerull. (For Brett 2/3/4, bruk fjærene som ble fjernet i Trinn 9.)

 11. Innstill fjæren til papirkassetten og dytt delerullen inn i papirkassetten.

 12. Før fremspringene til papirkassetten inn i sporene på begge sider av delerullen.

 13. Lukk dekselet til delerullen.

 14. Fyll papir i papirkassetten og sett papirkassetten inn i maskinen.