Tallenna usein käytetyt asetukset käytettäväksi tulostusajurille

Usein käytettyjen asetusten rekisteröiminen

Voit tallentaa tulostinajurin asetukset.

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä Windows PS-tulostinajurille.

Muistio

 • Voit tallentaa enintään 14 asetusta.

Windows PCL -tulostinajurin asetustenkirjaaminen

 1. Avaa "Tulostin-kansio".

 2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella [OKI C844 PCL6] -kuvaketta ja valitse sitten [Printing preferences (Tulostusmääritykset)].

 3. Aseta tallennettavat tulostusasetukset.

 4. [Asetus]-välilehden kohdassa [Ajurin asetukset] napsauta [Tallenna].

 5. Syötä asetuksille tallennusnimi ja napsauta [OK].

 6. Napsauta [OK] sulkeaksesi tulostusasetusten valintaikkunan.

Mac-tulostinajurin asetusten kirjaaminen

Huomautus

 • [Page Setup (Sivun asetukset)]-valintaikkunan oletusasetuksia ei voi vaihtaa.

 • Muulla tulostinajurilla tallennettujen asetusten toimivuutta ei voida taata. Tallenna tulokset nimellä, jonka tunnistat.

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Aseta tallennettavat tulostusasetukset.

 4. Valitse [Esiasetus]-kohdasta [Tallenna nykyiset asetukset esiasetukseksi].

 5. Syötä asetuksille tallennusnimi ja napsauta [OK].

Tulostaminen rekisteröityjä asetuksia käyttämällä

Huomautus

 • Tämä toiminto ei ole käytettävissä Windows PS-tulostinajurille.

Windows PCL-ajurille

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Napsauta [Preferences (Asetukset)].

 4. Valitse käytettävä asetus [Setup (Asetus)]-välilehden kohdasta [Driver Setting (Ajurin asetukset)].

 5. Napsauta [OK (OK)].

 6. [Print (Tulostus)]-näytöllä napsauta [Print (Tulostus)].

Macia varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Valitse asetus [Presets (Esiasetus)]-kohdasta.

 4. Napsauta [Print (Tulostus)].

  Muistio

  • Jos [Show Presets (Näytä esiasetukset)] on valittuna kohdasta [Preset (Esiasetus)] ja [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Nollaa esiasetukset "Oletusasetuksiksi" valintaruudun tulostuksen jälkeen)] valintaruudun valinta poistetaan, asetettua esiasetusta sovelletaan aina.