Tietojen tulostaminen USB-muistissa

Voit yhdistää USB-muistin tulostimeen ja tulostaa tallennetut tiedot.

Huomautus

 • Kaikkien USB-muistien toimivuutta ei voida taata. (Suojaustoimintoja käyttäviä USB-muisteja ei tueta.)

 • Tämä kone ei tue USB 3.0.

 • USB-keskittimiä ja ulkoisia USB-kiintolevyjä ei tueta.

 • Salattuja PDF-tiedostoja ei tueta.

Muistio

 • Toiminto tukee seuraavia tiedostomuotoja: FAT12, FAT16, FAT32.

 • Tuetut tiedostomuodot: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF(v6 baseline), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)

 • Tuetut tiedostomuodot C824 varten: TIFF (v6 baseline), XPS, PRN (PCL, XPS)

 • Laitteessa on tuki enintään 32 Gt:n USB-muisteille.

 • Enintään 100 tuetun muotoista USB-muistiin tallennettua tiedostoa näytetään tiedostoluettelossa.

  • Jos USB-muistiin on tallennettu yli 100 tiedostoa, tiedostolista ei näy kunnolla.

  • USB-muistia, jonka hakemistorakenteessa on 20 tasoa tai enemmän, ei välttämättä lueta oikein.

  • Tiedostopolkuja, joissa on yli 240 merkkiä, ei välttämättä lueta oikein.

 • Voit tulostaa yhden tiedoston USB-muististasi kerrallaan.

 1. Liitä USB-muisti laitteen USB-porttiin.

 2. Paina vierityspainiketta valitaksesi [Print From USB Memory (Tulosta USB-muistista)], ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 3. Kun [Select Print File (Val. tul.tiedosto)] on näkyvillä, paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 4. Paina vierityspainiketta tai valitaksesi tulostettavan tiedoston ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

 5. Asettaaksesi muut nimikkeet, paina -painiketta valitaksesi [Print Setup (Tulostusasetukset)], ja paina «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Valitse nimikkeet, jotka haluat asettaa ja paina «TAKAISIN» -painiketta siirtyäksesi takaisin tiedostonäyttöön.

 6. Paina vierityspainiketta tai valitaksesi kohdan [Enable (Päällä)], «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

  Näyttö palautuu tiedostoluettelon näytölle kun tulostus on valmis.

  Tulostaaksesi toisen tiedoston, valitse tiedosto [Select Print file (Valitse tulostustiedosto)] ja toista askeleet 4 ja 5.

  Pysäyttääksesi tulostuksen, paina «ON LINE (ONLINE)» -painiketta palataksesi valmiustilanäyttöön.

 7. Irrota USB-muisti.

Tulostustyön peruuttaminen

Voit peruuttaa USB-muistista tulostettavan työn painamalla «CANCEL (PERUUTA)» -painiketta käyttöpaneelissa.

Kun «CANCEL (PERUUTA)» painetaan, näkyviin tulee näyttö, jolla vahvistetaan tulostustiedot.

Peruuttaaksesi tulostuksen, valitse "Kyllä", paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

Jatkaaksesi tulostusta, valitse "Ei", ja paina sitten «ENTER (VAHVISTA)» -painiketta.

Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta kolmen minuutin aikana, näyttö poistuu näkyvistä ja tulostus jatkuu.

Huomautus

 • Sivut, jotka ovat tällä koneella valmiita tulostettaviksi tulostetaan ilman muutoksia.