Säästä tarvikkeita ja kustannuksia

Tämä kappale kuvaa kuinka käyttää laitetta säästämään kulutustarvikkeiden ja kustannusten osalta.

Käytettävissä ovat kaksipuolisen tulostuksen toiminto, jonka avulla voit tulostaa paperin molemmalle puolelle sekä monisivuisen tulostuksen toiminto, jonka avulla voit tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille.

Paperin molemmalle puolelle tulostaminen (Kaksipuolinen tulostus)

Useiden sivujen yhdistäminen yhdelle paperiarkille (monisivutulostus)

Käytä Virransäästötila-toimintoa. Voit asettaa tämän laitteen niin, että se voi mennä automaattisesti Virransäästötilaan tietyn ajanjakson kuluttua.

Virransäästötoiminto

Käytä väriaineen säästötilan toimintoa. Voit alentaa väriaineen kulutusta tavallista enemmän tulostaessasi.

Väriaineen säästäminen

Värillisen aineiston tulostaminen harmaasävyisenä