Väriaineen säästäminen

Tulostaminen on mahdollista pienemmällä väriaineen määrällä.

Väriainetta voidaan säästää kolmessa tasossa.

 • [Printer Setting (Tulostimen asetukset)]: Mukautuu tulostimen asetukseen.

 • [Ei käytössä]: Tulostaa normaalilla tiheydellä väriainetta säästämättä.

 • [Säästötaso Matala]: Tulostaa hiukan alemmalla tiheystasolla.

 • [Säästötaso keskimääräinen]: Tulostaa pienellä tiheydellä.

 • [Säästötaso Korkea]: Tulostaa hyvin pienellä tiheydellä.

Muistio

 • Tulostettujen kuvien tiheys saattaa vaihdella riippuen tulostettavasta dokumentista.

 • Jos haluat pitää tiheyden 100 % mustaa väriainetta, merkitse [Do not save 100% black toner (Älä säästä 100%:sta mustaa väriainetta)].

 • Väriaineen säästö voidaan asettaa tulostimen käyttöpaneelissa. Aseta väriaineen säästön määrä kohdasta [Admin Setup (Admin-asetukset)] > [Print Setup (Tulostusasetukset)] > [Toner Save (Väriaineensäästö)] > [Toner Save Level (Väriaineensäästötaso)]. Kuitenkin, asetukset, jotka ovat asetettuja tulostinajurilla saavat aina etusijan.

 • Oletusasetus tulostinajurilla on [Printer Setting (Tulostinasetus)].

Windows PCL -tulostinajuria varten

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. Valitse [Asetus]-välilehti.

 5. Valitse säästettävän väriaineen määrä [Väriaineen säästö]

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK].

 7. [Tulostus]-näytöllä napsauta [Tulosta].

Windows PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tulosta] [Tiedosto]-valikossa.

 3. Napsauta [Asetukset].

 4. Valitse [Väri]-välilehti.

 5. Valitse säästettävän väriaineen määrä [Väriaineen säästö].

 6. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [OK].

 7. Napsauta [Tulosta] [Tulostus]-näytöllä.

Mac PS-tulostinajurille (C834/C844/ES8434)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].

 3. Valitse [Tulostusvalinnat] paneelivalikosta.

 4. Valitse säästettävän väriaineen määrä [Toner Saving (Väriaineen säästö)] [Quality2 (Laatu2)] -välilehdellä.

 5. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Tulosta].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].

Mac PCL-tulostinajurille (vain C824)

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Valitse [File (Tiedosto)]-valikossa [Print (Tulosta)].

 3. Valitse [Color (Värillinen)] paneelivalikosta.

 4. Valitse sopiva arvo kohdassa [Toner save (Väriaineensäästö)].

 5. Muuta tarvittaessa muita asetuksia ja napsauta [Print (Tulosta)].

Muistio

 • Ellei asetuksen tietoja näytetä tulostuksen valintaa, napsauta valintaruudun alapuolella olevaa kohtaa [Show Details (Näytä tiedot)].