Tulostetut kuvat ovat vaaleita.

Syy

Ratkaisu

Lisätietoja

Väriaine on vähissä.

Jos "Väriaineen määrä alhainen" tai "Väriaine loppu. Vaihda uusi väriainekasetti." tulee näkyviin, vaihda väriainekasetti.

Väriainekasetin vaihtaminen

Paperi on kosteaa.

Käytä oikeanlaisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa säilytettyä paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on vääränlaista.

Käytä suositeltua paperia.

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Paperi on vääränlaista.

Tulostusmateriaalin tyypin ja painon asetukset ovat väärin.

Paina vierityspainiketta tai , valitse [Menus (Valikot)] > [Tray Configuration (Paperikasettien asetukset)] > käyttämäsi paperikasetti, ja valitse sitten oikeat arvot kohdassa [Media Type (Median tyyppi)] ja [Media Weight (Median paino)]. Tai valitse paksummat arvot [Media Weight (Median paino)].

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Käytetään kierrätyspaperia.

Paina vierityspainiketta tai , valitse [Menus (Valikot)] > [Tray Configuration (Paperikasettien asetukset)] > käyttämäsi paperikasetti, ja valitse sitten oikeat arvot kohdassa [Media Type (Median tyyppi)] ja [Media Weight (Median paino)].

Paperin lisääminen

Tuettu paperi

Väriainekasetin avautuma on vielä sinetöity teipillä.

Poista teippi.

Väriainekasetin vaihtaminen