Asetus IEEE802.1X (Langaton LAN)

Voit asettaa IEEE802.1X todennuksen käyttämällä langatonta LAN-yhteyttä. Ensisijaisesti, aseta IEEE802.1X todennus tämän koneen verkkosivulle, ja aseta sitten langattomat asetukset verkkosivulle.

Asettaminen käyttämällä EAP-TLS-menettelyä

 1. Avaa tämän koneen verkkosivu.

  Avaa tämän koneen verkkosivu

 2. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.

 3. Napsauta [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)].

 4. Valitse [Network (Verkko)] > [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

 5. Valitse [Disable (Poista aktivointi)] kohteelle [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

 6. Valitse [EAP-TLS (EAP-TLS)] [EAP Type (EAP-tyyppi)]-asetukseksi.

 7. Kirjoita käyttäjänimi [EAP User (EAP-käyttäjä)]-asetukseksi.

 8. Valitse [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Älä käytä SSL/TLS-varmennetta EAP-todennukseen)] ja valitse sitten [Import (Tuo)].

  Muistio

  • Jos [Use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Käytä SSL/TLS-varmennetta EAP-todennukseen)] on valittuna, aseta varmenne [SSL/TLS (SSL/TLS)] -valikossa etukäteen.

 9. Valitse varmennetiedosto.

  Voit tuoda vain PKCS#12-tiedoston.

 10. Kirjoita varmenteen salasana ja klikkaa sitten [OK (OK)].

 11. Valitse [Authenticate Server (Todennuspalvelin)] ja sitten [Import (Tuo)].

  Muistio

  • Jos valitset [Not authenticate Server (Ei todennettu palvelin)], siirry vaiheeseen 13.

 12. Valitse CA-varmenne ja napsauta sitten [OK (OK)].

  Muistio

  • Määritä sertifikaatin luovuttaneen auktoriteetin (CA) sertifikaatti käytettäväksi todentaessasi RADIUS-palvelinta. Voit noutaa PEM-, DER- tai PKCS#7-tiedoston.

 13. Napsauta [Submit (Lähetä)].

 14. Siirry kohtaan "Langattoman LAN-verkon liittäminen (WPA/WPA2-EAP)" laitteen muodostaessa yhteyden verkkoon.

Asettaminen PEAP-todennuksen avulla

 1. Avaa tämän koneen verkkosivu.

  Avaa tämän koneen verkkosivu

 2. Kirjaudu sisään pääkäyttäjänä.

 3. Napsauta [Admin Setup (Pääkäyttäjäasetukset)].

 4. Valitse [Network (Verkko)] > [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

 5. Valitse [Disable (Poista aktivointi)] kohteelle [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

 6. Valitse [PEAP (PEAP)] [EAP Type (EAP-tyyppi)] varten.

 7. Kirjoita käyttäjänimi [EAP User (EAP-käyttäjä)]-asetukseksi.

 8. Kirjoita salasana kohtaan [EAP Password (EAP-salasana)].

 9. Valitse [Authenticate Server (Todennuspalvelin)] ja sitten [Import (Tuo)].

  Muistio

  • Jos valitset [Not authenticate Server (Ei todennettu palvelin)], siirry vaiheeseen 11.

 10. Valitse CA-varmenne ja napsauta sitten [OK (OK)].

  Muistio

  • Määritä sertifikaatin luovuttaneen auktoriteetin (CA) sertifikaatti käytettäväksi todentaessasi RADIUS-palvelinta. Voit noutaa PEM-, DER- tai PKCS#7-tiedoston.

 11. Napsauta [Submit (Lähetä)].

 12. Siirry kohtaan "Langattoman LAN-verkon liittäminen (WPA/WPA2-EAP)" laitteen muodostaessa yhteyden verkkoon.