Rullapohjan asennus

Rullapohja on pohja rullilla tulostimen siirtämiseksi.

Pysäyttimet kaatumisen estämiseksi ovat toimitettuja. Liittäessäsi lisälokerikko-yksiköt, rullapohjan käyttö on erittäin suositeltavaa.

Huomautus

 • Kiinnittäessä kolme tai useampia lokeroyksiköitä, varmista rullapohjan asennus.

 • Pakkauslaatikko ja pakkausmateriaali vaaditaan rullapohjan kuljettamiseksi. Älä heitä niitä pois, vaan säilytä ne tulevaa käyttöä varten.

Voi aiheuttaa vamman!

Tulostimen turvalliseen nostamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, koska tulostin painaa noin 40 kg.

 1. Sammuta virta tulostimesta, irrota AC-virtajohto ja Ethernet- tai USB-johto.

  Huomautus

  • Jos kiinnität tulostimen johto irrottamatta, voit kompastuttaa jalkasi johtoon ja saada vammoja.

 2. Aseta tulostin-yksikkö tai lisälokerikko-yksikkö pohjalle niin, että tulostin-yksikön takaosa tai lisälokerikko-yksikkö linjautuu ulkonemaan (1) rullapohjan takaosassa.

 3. Liitä tulostinyksikkö ja rullapohja tai lisälokerikko-yksikkö ja rullapohja.

  Kuvassa näkyy esimerkki liitetystä lisälokerikko-yksiköstä ja rullapohjasta.

 4. Lisätessä ylimääräisiä lokeroyksiköitä, aseta varoen yksikkö päälle niin, että lisälokerikko-yksikön takaosassa olevat liitettävät ulkonemat ovat linjattuja lisälokerikkoyksikön kanssa, joka on jo liitettynä rullapohjaan.

 5. Liitä lisälokerikko-yksiköt yhteen.

 6. Kun kaksi tai useampia lisälokerikko-yksiköitä on tullut liitetyiksi, aseta varoen tulostinyksikkö päälle niin, että lisälokerikko-yksikön takaosa on linjattu tulostinyksikön takaosan kanssa.

 7. Liittäessäsi lisälokerikko-yksikön, liitä tulostinyksikkö ja lisälokerikko-yksikkö.

 8. Lukitse rullat.

 9. Kun kolme tai useampaa lisälokerikko-yksikköä on liitetty, vedä ulos kaatumisen eston suojatyökalut ennen tulostimen käyttämistä.

  Jopa 4 lokeroa voidaan asentaa.

  Miten käyttää kaatumisen estoa

  Voit löytää kaksi kaatumiselta suojaavaa työkalua rullapohjan vasemmalla puolella, sekä myös kaksi työkalua sen takaosassa. Vedä ne suoraan ulos, käännä niitä sitten 90° vastapäivään kunnes ne napsahtavat.

  Seurauksena voi olla loukkaantuminen.

  Kun lisälokerikko-yksikköjen lukumäärä on kolme tai enemmän, vedä täysin ulos kaatumisen eston suojatyökalut. Jos nämä kaatumisen eston suojatyökalut eivät ole paikoillaan, tulostin saattaa kaatua ja aiheuttaa vammautumisen.

  Huomautus

  • Suoritettaessa toimintoja kuten tämän koneen kuljetus, kulutus- ja huolto-osien vaihto tai paperin asetus lokeroon, noudata seuraavia varotoimia estääksesi koneen kaatumisen.

   • Älä työnnä tulostuslokeroa, kun koneen tulostuslokero on avoinna.

   • Älä työnnä paperikasettia alas, kun sitä vedetään ulos.

   • Älä työnnä konetta takaa, kun paperikasettia vedetään ulos.

 10. Kytke virtajohto ja kytkemättömät kaapelit virtapistokkeeseen, ja kytke sitten virta laitteeseen.

Kun lisälokerikko-yksikkö on kiinnitetty, sinun tulee tarkistaa kiinnityksen tila ja suorittaa tulostinajurin asetukset.

Ks. "Kun lisäät lisävarusteita".