Een printerstuurprogramma installeren op een computer

Installeer op de computer het printerstuurprogramma vanaf de software-dvd.

Memo

 • Als uw computer niet is uitgerust met een dvd-rom-station of als u het printerstuurprogramma bijwerkt, downloadt u het printerstuurprogramma van de "website" om het te installeren.

Opmerking

 • Controleer de status van de machine alvorens te installeren.

  • De machine is ingeschakeld.

  • Als dit apparaat via een netwerkkabel wordt verbonden met het netwerk, zijn de vereiste gegevens zoals het IP-adres al ingesteld.

 • Afhankelijk van uw besturingssysteem, model of versie kan de beschrijving in dit document verschillen.

Voor Windows

 1. Controleer of de printer is aangesloten op een computer en is ingeschakeld.

 2. Doe de bijgevoegde "dvd-rom Software" in de computer.

  Dubbelklik op het gedownloade printerstuurprogramma van de website.

 3. Wanneer [Auto Play (Auto afspelen)] wordt weergegeven, klikt u op [Run Setup.exe (Uitvoeren Setup.exe)].

  Memo

  • Als het dialoogvenster [User Account Control (Accountbeheer gebruiker)] wordt weergegeven, klikt u op [Yes (Ja)].

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een taal.

 5. Lees de licentie-overeenkomst en klik vervolgens op [Accept (Akkoord)].

 6. Lees het [Environment advice (Omgevingsadvies)] en klik vervolgens op [Next (Volgende)].

 7. Selecteer [Network connection (Netwerkverbinding)] of [USB connection (USB-verbinding)] in overeenstemming met de aansluitmethode van de machine en de computer.

  Als het dialoogvenster [Windows Security Alert (Windows beveiligingswaarschuwing)] wordt weergegeven, klikt u op [Allow access (Toegang toestaan)].

 8. Selecteer de modelnaam van het apparaat en klik vervolgens op [Next (Volgende)].

  Memo

  • Als de printer niet wordt weergegeven, selecteert u [IP Address (IP-adres)], voert u het adres in dat aan de printer is toegewezen en klikt u op [Next (Volgende)].

 9. Klik op [Snelle installatie (Recommended Install)].

  Controleer de software en klik op [Start (Starten)].

  De installatie wordt gestart.

  Memo

  • De volgende software is geïnstalleerd.

   • PCL6-printerstuurprogramma (inclusief Netwerkextensie en Kleurmonster)

   • FAQ

   • Bewakingsprogramma

  • Installeer software van Aangepast Installeren.

   Software installeren

 10. Controleer of de software met succes is geïnstalleerd.

 11. Klik op [Exit (Afsluiten)].

  Het scherm [Firmware update (Fimware-update)] wordt weergegeven.

 12. Als u geen update nodig hebt, klikt u op [Next (Volgende)].

  Klik op [Confirm (Bevestigen)] als u een update nodig hebt of als u niet zeker weet of een update nodig is.

  Als het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op [Yes (Ja)].

  Wanneer het updateproces is voltooid, klikt u op [Go (Volgende)].

 13. Klik op [Volgende].

  Als het volgende dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op [Yes (Ja)].

 14. Klik op [Exit (Afsluiten)].

Voor Mac

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u het PS-printerstuurprogramma installeert.

 1. Zorg ervoor dat het apparaat en een computer aangesloten zijn en dat het apparaat is ingeschakeld.

 2. Plaats de "Software DVD-ROM" in een computer.

 3. Op het bureaublad dubbelklikt u op het [OKI]-pictogram.

 4. [Drivers (Stuurprogramma's)] > [PS (PS)] > Dubbelklik [Installer for OSX (Installatieprogramma voor OSX)].

 5. Voer het beheerderswachtwoord in en klik vervolgens op [OK (OK)].

  Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

 6. Selecteer [System Preferences (Systeemvoorkeuren)] in het Apple-menu.

 7. Selecteer [Printers & scanners].

 8. Klik op [+].

  Selecteer [Add Printer or Scanner... (Printer of Scanner toevoegen...)] wanneer het menu is weergegeven.

 9. Klik op [Standaard (Default)].

 10. Selecteer de machine en selecteer vervolgens [OKI C844 PS] in [Use (Gebruik)].

  Naamsoorten

  Verschijnt in de Verbinding

  Methodelijst

  Netwerk

  OKI-C844 (laatste 6 cijfers van het MAC-adres)

  Bonjour

  USB

  OKI DATA CORP C844

  USB

  Memo

  • Als u de naam wilt wijzigen, voert u een nieuwe naam in onder [Name (Naam)].

 11. Klik op [Add(Toevoegen)].

 12. Als het bevestigingsscherm voor optionele apparatuur wordt weergegeven, klikt u op [OK (OK)].

 13. Zorg ervoor dat de machine is toegevoegd aan [Printers (Printers)] en dat [OKI C844 PS] wordt weergegeven voor [Kind (Soort)].

  Opmerking

  • Als [OKI C844 PS] niet correct wordt weergegeven voor [Kind (Soort)], klikt u op [-], verwijdert u de machine uit [Printers (Printers)] en voert u vervolgens de stappen 8 tot en met 12 opnieuw uit.

 14. Klik op [Open Print Queue… (Open de Afdrukwachtrij…)].

 15. Selecteer [Print Test Page (Testpagina afdrukken)] in het menu [Printer (Printer)].

  Wanneer een testpagina wordt afgedrukt, is het installeren van het stuurprogramma voltooid.