Voordat u Scannen Naar Computer Gebruikt

Om de Scannen Naar Computer functie te gebruiken heeft u de volgende instellingen nodig afhankelijk van uw OS en verbindingsmethode.

Op de Windows computer kan de Scannen Naar Computer functie met ActKey of WSD Scan worden gebruikt.

Als u Mac OS X gebruikt, kunt u Image Capture gebruiken.

Opmerking

Om de machine te verbinden met een netwerk, stelt u het volgende in.

 • Stel de [TCP/IP]-instelling van de machine in op [Inschakelen].

 • Zorg ervoor dat de IP-versies van de machine en een computer overeenkomen.

 • Stel de DNS-server in.

Memo

 • Met deze functie kunt u een afbeelding niet naar meerdere computers tegelijk verzenden.

 • De vereiste software varieert naargelang het besturingssysteem van uw computer en de te gebruiken functie. Installeer de geschikte software.

 1. Stel het apparaat in op het gebruik van Scannen Naar Computer.

  Zie het volgende.

  Instelling voor het Gebruik van het Netwerk TWAIN (Netwerk Verbinding)

 2. Installeer het scanstuurprogramma en ActKey.

  Een stuurprogramma en software op een computer installeren

  Als u een netwerk verbinding gebruikt, voer de volgende stappen uit.

 3. Registreer in het apparaat de bestemmingscomputer die voor ScannenAls Naar Computer wordt gebruikt.

  Een computer die is aangesloten registreren

  Memo

  • Uw computer kan mogelijkerwijs automatisch worden geregistreerd nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd.

  • Ingeval informatie over de computer zoals computernaam of IP-adres is gewijzigd, moet u opnieuw de nieuwe informatie registreren.

 4. Start Netwerk Configuratie.

  Klik op [Start (Starten)] en selecteer vervolgens [All Programs (Alle programma's)] > [Okidata (Okidata)] > [ActKey (ActKey)] > [Tool (Hulpprogramma)] > [Network Configuration (Netwerkconfiguratie)].

  Als het eenmaal is geïnstalleerd, start het automatisch op zodra u zich aanmeldt.

 1. Stel het apparaat in op het gebruik van WSD Scan op het apparaat.

 2. Installeer dit apparaat als een WSD apparaat aangesloten op een computer.

  Voor overige details zie "Voordat u WSD Scan Gebruikt".

  Als het apparaat op de computer is geïnstalleerd is de computer op het apparaat ook geregistreerd als een bestemmingscomputer voor WSD Scan.

Als u Mac OS X gebruikt, kunt u Image Capture gebruiken.

 1. Stel het apparaat in op het gebruik van Scannen Naar Computer.

  Zie het volgende.

  Instelling voor het Gebruik van het Netwerk TWAIN (Netwerk Verbinding)

 2. Installeer het Mac OS X scannerstuurprogamma.

  Een stuurprogramma en software op een computer installeren

  Voor de USB verbinding ga naar stap 4.

 3. Registreer in het apparaat de bestemmingscomputer die voor ScannenAls Naar Computer wordt gebruikt. (Voor de netwerkverbinding)

  Een computer die is aangesloten registreren

  Memo

  Ingeval informatie over de computer zoals computernaam of IP-adres is gewijzigd, moet u opnieuw de nieuwe informatie registreren.

 4. Start Capture en selecteer vervolgens dit apparaat uit de lijst aan de linkerzijde van Image Capture.

Schakel de functie Network TWAIN in zodat u de functie Scannen naar Computer op een computer kunt gebruiken, die aangesloten is op een netwerk.

 1. Druk [Device Settings (Apparaatinstellingen)] op het aanraakpaneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Scanner Setup (Scannerinstellingen)].

 5. Druk op [Setup TWAIN (Setup TWAIN )].

 6. Zorg ervoor dat het [Network TWAIN (Netwerk TWAIN)] op [ON (AAN)] is ingesteld.

  Memo

  Door te drukken op [Network TWAIN (Netwerk TWAIN)] schakelt u over tussen [ON (AAN)] en [OFF (UIT)].

 7. Druk op [Back (Terug)] tot het startscherm wordt weergegeven.