Een PDF-bestand coderen

Bij het converteren van een gescand document naar een PDF-bestand, kunt u het bestand coderen. U kunt een coderingsniveau instellen, een wachtwoord voor openen, een toelatingswachtwoord en machtigingen gebruiken voor het gecreëerde PDF-bestand. Hoe hoger het coderingsniveau, hoe hoger het beveiligingsniveau.

Een wachtwoord voor het openen van een document is bedoeld om een gecodeerd PDF-bestand te openen. Een wachtwoord voor openen kan niet hetzelfde zijn als een toelatingswachtwoord. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Een toelatingswachtwoord is bedoeld om afdrukken te beheren, uitpakken, bewerken of andere handelingen voor gecodeerde PDF-bestanden. Een toelatingswachtwoord kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord voor openen. U kunt tot 32 karakters invoeren.

Opmerking

 • [Encrypted PDF (Gecodeerde PDF)] kan alleen worden geselecteerd als het [File Format (Bestandsformaat)] op [PDF (PDF)] of [HC-PDF (HC-PDF)] is ingesteld. [PDF/A (PDF/A)] kan niet worden geselecteerd.

 • Om een PDF-bestand te coderen, moet u een wachtwoord voor openen instellen of een toelatingswachtwoord.

Memo

 • De toestemming die onderdelen voor het printen en opmaak van een PDF bestand is afhankelijk van de codering niveaus.

 • Een toestemming om een document te printen, een toestemming om tekst en grafiek te onttrekken en een toestemming om een document te veranderen is enkel getoond indien u selecteert [Enable] of [Apply Default Password] voor [Permissions Password].

 1. Druk op [Scannen] of de (SCAN)-knop.

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Selecteert een scanmethode.

  Gescande gegevens als een emailbijlage versturen

  Gescande Gegevens in een USB-Geheugen Opslaan

  Gescande Gegevens in een Gedeelde Map Opslaan

  Geef een bestemming op door de procedure te volgen voor de geselecteerde scanmethode.

 4. Druk op [Encrypted PDF (Gecodeerde PDF)] op het tabblad [Image Settings (afbeeldings instell)].

 5. Druk op [Encrypt (Coderen)] selecteer het coderingsniveau en druk vervolgens op [Next (Volgende)].

 6. Om een wachtwoord voor het openen van documenten in te stellen, druk op [Enable (Inschakelen)] of [Apply Default Password (Pas het Standaard Wachtwoord toe)].

  Om [ Apply Default Password (Pas het Standaard Wachtwoord toe)] te selecteren moet u het standaard wachtwoord van te voren van [Device Settings (Apparateninstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [Scanner Set Up (Scannerinstellingen)] > [Default Settings (Standaardinstellingen)] > [Encrypted PDF Setting (Gecodeerde PDF Instellingen)] instellen.

  Instelling Admin

 7. Voer een wachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

  U kunt maximaal 32 tekens invullen.

 8. Voer het wachtwoord opnieuw in en druk op [OK].

 9. Om een toestemmingswachtwoord in te stellen druk op [Enable (Inschakelen)] of [Apply Default Password (Pas het Standaard Wachtwoord toe)].

 10. Voer een wachtwoord in en klik vervolgens op [OK].

  Het wachtwoord voor toestemming kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord om een document te openen U kunt maximaal 32 tekens invullen.

 11. Voer het wachtwoord opnieuw in en druk op [OK].

 12. Selecteer een toelating om af te drukken en klik vervolgens op [Next].

 13. Selecteer een toelating om uit te pakken en klik vervolgens op [Next].

 14. Selecteer een toelating om te bewerken en klik vervolgens op [Next].

 15. Controleer de beveiligingsinstelling en druk op op [Ja].

 16. Verander andere instellingen wanneer nodig, en druk dan op de (START) knop.