De afgedrukte afbeelding staat scheef

Oorzaak

Oplossing

Meer info

Het document is onjuist geplaatst.

Plaats het document op juiste wijze.

Een document instellen

Er is een ongeschikt document in de ADF geplaatst.

Plaats een geschikt document in de ADF.

Een document instellen

Er zitten mogelijk vreemde objecten op de glasplaat van de ADF.

Reinig het ADF-documentglas.

De glasplaat reinigen

De Document Toevoerrollen en de Document Vasthoudrollen reinigen.