Een wachtwoord instellen voor de afdrukgegevens (Beveiligde afdruk)

Opmerking

 • Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet uitgevoerd.

 • Deze functie is niet beschikbaar met de XPS-printerstuurprogramma voor Windows.

 1. Open het bestand dat u wilt openen.

 2. Kies [Print] vanaf het [File] menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Kies het [Job Options] label.

 5. Kies [Secure Print] vanaf [Job Type].

 6. Voer een wachtwoord in bij [Job Password (Taak wachtwoord)].

 7. Klik op [OK].

 8. Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

 9. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 10. Druk op [Print (Afdrukken)] of de knop (AFDRUKKEN) van het besturingspaneel.

 11. Druk op [Stored Job (Opgeslagen taak)]

 12. Voer het wachtwoord in dat u op de computer hebt ingesteld en druk vervolgens op [OK (OK)].

 13. Zijn geverifieerde afdruktaken vermeld, druk dan op [Print (Afdrukken)] voor de taken die u wilt afdrukken. Om alle weergegeven afdruktaken af te drukken, druk op [Print All (Alles afdrukken)].

  Druk op [Delete (Verwijderen)] voor het verwijderen van gespecificeerde geverifieerde taken.

  Druk op [Delete All (Alles verwijderen)] voor het verwijderen van alle geverifieerde taken in de lijst.

Opmerking

Als u uw wachtwoord vergeet dat werd ingesteld voor een taak en de taak niet afdrukt die naar de printer gestuurd werd, blijft de taak in het interne geheugen.

 1. Open het bestand dat u wilt openen.

 2. Kies [Print] vanaf het [File] menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Kies het [Job Options] label.

 5. Kies [Secure Print] vanaf [Job Type].

 6. Voer een wachtwoord in bij [Personal ID Number (PIN) (Persoonlijk identificatienummer (OIN))].

 7. Klik op [OK].

 8. Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

 9. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 10. Druk op [Print (Afdrukken)] of de (PRINT) knop vanaf het bedieningspaneel.

 11. Druk op [Stored Job (Opgeslagen taak)].

 12. Bij het afdrukken voert u het wachtwoord in, dat u op de computer hebt ingesteld en drukt vervolgens op [OK (OK)].

 13. Zijn geverifieerde afdruktaken vermeld, druk dan op [Print (Afdrukken)] voor de taken die u wilt afdrukken. Om alle weergegeven afdruktaken af te drukken, druk op [Print All (Alles afdrukken)].

  Druk op [Delete (Verwijderen)] voor het verwijderen van gespecificeerde geverifieerde taken.

  Druk op [Delete All (Alles verwijderen)] voor het verwijderen van alle geverifieerde taken in de lijst.

Opmerking

Als u uw wachtwoord vergeet dat werd ingesteld voor een taak en de taak niet afdrukt die naar de printer gestuurd werd, blijft de taak in het interne geheugen.

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Selecteer [Print (Printen)] in het [File (Bestand)] menu.

 3. Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in het paneelmenu.

 4. Selecteer [Secure Print (Beveiligd afdrukken)] in [Job Type (Type taak)].

 5. Voer een wachtwoord in bij [Job Password (Taak wachtwoord)].

 6. Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].

 7. Druk op [Print (Afdrukken)] of de (PRINT) knop vanaf het bedieningspaneel.

 8. Druk op [Stored Job (Opgeslagen taak)].

 9. Bij het afdrukken voert u het wachtwoord in, dat u op de computer hebt ingesteld en drukt vervolgens op [OK (OK)].

 10. Zijn geverifieerde afdruktaken vermeld, druk dan op [Print (Afdrukken)] voor de taken die u wilt afdrukken. Om alle weergegeven afdruktaken af te drukken, druk op [Print All (Alles afdrukken)].

  Druk op [Delete (Verwijderen)] voor het verwijderen van gespecificeerde geverifieerde taken.

  Druk op [Delete All (Alles verwijderen)] voor het verwijderen van alle geverifieerde taken in de lijst.

Opmerking

Als u uw wachtwoord vergeet dat werd ingesteld voor een taak en de taak niet afdrukt die naar de printer gestuurd werd, blijft de taak in het interne geheugen aanwezig.

Memo

 • Als de instellingsgegevens niet worden weergegeven in het afdruk dialoogvenster voor Mac OS X 10.7 tot 10.11, klik op [Show details (Informatie weergeven)] onderin het dialoogvenster.

 • Als de afdrukoptie niet wordt weergegeven in het dialoogvenster voor afdrukken voor Mac OS X 10.6.8 klikt u op de sluitdriehoek naast de vervolgkeuzelijst van [Printer].