Afdrukgegevens in de machine voor het afdrukken opslaan

U kunt spool print taken opslaan naar het geheugen dat is geïntegreerd in deze machine. Dit stelt u in staat om uw werk eerder te beëindigen op uw computer, wat het mogelijk maakt voor uw computer om andere taken te verwerken terwijl de machine werkt in de achtergrond.

Opmerking

 • Wanneer u de doorgestuurde gegevens niet kunt opslaan door onvoldoende vrije ruimte in het interne geheugen van de machine, wordt er een boodschap weergegeven om u te informeren dat het bestand systeem vol is, en de print taak wordt niet uitgevoerd.

 • Deze functie is niet beschikbaar in het Windows XPS-printerstuurprogramma of op Mac OS X.

 1. Open het bestand dat u wilt openen.

 2. Kies [Print] vanaf het [File] menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Kies het [Job Options] label.

 5. Klik op [Advanced].

 6. Selecteer [Job Spool] en selecteer [On] voor [Settings] en klik dan [OK].

 7. Verander indien nodig andere instellingen en druk op [OK].

 8. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 1. Open het bestand dat u wilt openen.

 2. Kies [Print] vanaf het [File] menu.

 3. klik op [Preferences].

 4. Kies het [Job Options] label.

 5. Klik op [Advanced].

 6. Controleer het [Job Spool] controle venster, en klik dan op [OK].

 7. Verander andere instellingen wanneer nodig, en klik dan op [OK].

 8. Klik op [Print] op het [Print] scherm.

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. In het menu [Bestand] selecteert u [Afdrukken].

 3. Selecteer de [Print Options (Print Opties)] paneel.

 4. Schakel het selectievakje [Job Spool (Takenwachtrij)] op het tabblad [Quality 2 (Kwaliteit 2)] in.

 5. Wijzig, indien nodig, andere instellingen en klik op [Print (Afdrukken)].

Memo

 • Als de instellingsgegevens niet worden weergegeven in het afdruk dialoogvenster voor Mac OS X 10.7 tot 10.11, klik op [Show details (Informatie weergeven)] onderin het dialoogvenster.

 • Als de afdrukoptie niet wordt weergegeven in het dialoogvenster voor afdrukken voor Mac OS X 10.6.8 klikt u op de sluitdriehoek naast de vervolgkeuzelijst van [Printer].