Selecteer Veelgebruikte Instellingen in het printerstuurprogramma om te gebruiken.

U kunt de instellingen van de printerdriver opslaan.

Opmerking

Deze functie is niet beschikbaar voor de PS-printerdriver voor Windows.

Memo

U kunt tot 14 instellingen opslaan.

De instellingen voor het Windows PCL stuurprogramma registreren

 1. Klik op [Start] en selecteer dan [Devices and Printers].

 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram [OKI MC873(*)] en selecteer vervolgens [Printing preferences (Voorkeursinstellingen)].

  * Kies een drivertype om te gebruiken.

 3. Stel de printer instellingen in om op te slaan.

 4. Klik op [Save] in [Driver Setting] op het [Setup] label.

 5. Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].

  Wanneer u kiest het [Include media settings] controle venster, worden de papier instellingen op het [Setup] label ook opgeslagen.

 6. Klik op [OK] om het print setup dialoog venster te sluiten.

Memo

Voor het Windows XPS printerstuurprogramma, volg de stappen voor het Windows PCL printerstuurprogramma en selecteer [Save (Opslaan)] van [Driver Settings (Instellingen Driver)] in het [Setup (Setup)] tabblad.

Het registreren van het Mac OS X PS-printerstuurprogramma-instellingen

Opmerking

 • De standaard instellingen in het [Page Setup] dialoog venster kunnen niet worden veranderd.

 • De bewerking van de instellingen die worden opgeslagen met een andere printer driver kunnen niet worden gegarandeerd. Bewaar de instellingen met een naam die u kunt onderscheiden.

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Kies [Print] vanaf het [File] menu.

 3. Stel de printer instellingen in om op te slaan.

 4. Kies [Save Current Settings as Preset] vanaf [Presets].

 5. Geef een naam op om de instellingen op te slaan, en klik dan op [OK].

Opmerking

Deze functie is niet beschikbaar voor het PS-printerstuurprogramma voor Windows.

Voor PCL-stuurprogramma voor Windows

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

 3. Klik op [Preferences (Voorkeuren)].

 4. Selecteer een instelling die u wilt gebruiken in [Driver Setting (Stuurprogramma-instellingen)] op de [Setup (Instellingen)] tabblad.

 5. Klik op [OK (OK)].

 6. Klik op [Print (Afdrukken)] in het scherm [Print (Afdrukken)].

Memo

Voor het Windows XPS printerstuurprogramma, volg de stappen voor het Windows PCL printerstuurprogramma en selecteer de instelling die u gebruikt in [Driver Settings (Driver Instellingen)] in het [Setup (Setup)] tabblad.

Voor PS-printerdriver voor Mac OS X

 1. Open het af te drukken bestand.

 2. Selecteer [Print (Afdrukken)] in het menu [File (Bestand)].

 3. Selecteer een instelling om te gebruiken in [Presets (Voorinstellingen)].

 4. Klik op [Print (Afdrukken)].

Memo

Als [Show Presets (Voorinstellingen tonen)] is geselecteerd bij [Preset (Voorinstelling)] en het selectievakje [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Standaardinstellingen van het menu Voorinstellingen herstellen na het afdrukken)] is uitgeschakeld, wordt de ingestelde voorinstelling altijd toegepast.