Energieverbruik verminderen met de energiebesparingsfunctie

Het apparaat heeft drie energiebesparende modi: Vermogen Besparing, Slaap, en Diepe Slaap.

Als u de machine een bepaalde tijd niet zult gebruiken, gaat de machine automatisch in de Energiebesparingsmodus om stroomverbruik te sparen. Als alternatief kunt u de machine in de Energiebesparingsmodus zetten door op de (ENERGIEBESPARING) knop te drukken.

De procedures voor het schakelen van de machine naar elke modus en condities om elke modus te verlaten worden getoond in de tabel hieronder.

Vermogen Besparing modus.

Procedure voor het schakelen van de machine naar elke modus

Conditie om naar elke modus te schakelen

Machine status

Conditie om elke modus te verlaten

Vermogen Besparing modus.

Na enige tijd*1, of druk op de (ENERGIEBESPARING) knop.

-

Het achterlicht op het besturingspaneel wordt uitgeschakeld. De (ENERGIEBESPARING) knop wordt in het groen verlicht.

Druk op een knop op het bediening paneel. Print gegevens, een fax, of andere gegevens zijn ontvangen.

Plaats het document in de ADF.

Open of sluit de klep van de glasplaat.

Slaapstand

Na een bepaalde tijd*2

Een bepaalde functie*3 is ingeschakeld.

Het scherm op het besturingspaneel wordt uitgeschakeld. De (ENERGIEBESPARING) knop knippert (iedere 3 seconden) in het groen.

Druk op de (ENERGIEBESPARING) knop. Afdrukdata, een fax of andere data worden ontvangen.

Plaats het document in de ADF.

Open of sluit de klep van de glasplaat.

Diepe Slaap modus

Na een bepaalde tijd*2

Een bepaalde functie*3 is uitgeschakeld.

Het scherm op het besturingspaneel wordt uitgeschakeld. De (ENERGIEBESPARING) knop knippert (iedere 6 seconden) in het groen.

Dezelfde condities als Slaap modus worden toegepast of er zijn beperkingen om Diepe Slaap te verlaten.*4.

 1. Als het apparaat voor een bepaalde tijd inactief is (fabrieksinstelling: 1 minuut), gaat het apparaat automatisch over naar de energiespaarstand. Om de tijd te veranderen om naar Vermogen Besparing modus te gaan, zie "De energiespaarstand instellen".

 2. Als de machine een bepaalde tijd uitgeschakeld is (op grond van de standaard fabrieksinstellingen 15 minuten), schakelt de machine automatisch op de stand Slaap of Diepe Slaap. Raadpleeg "De slaapstand instellen" om de tijd waarna de stand Slaap of Diepe Slaap ingeschakeld wordt te wijzigen.

 3. Voor meer informatie over de van toepassing zijnde functie, raadpleegt u "De slaapstand instellen".

 4. Voor meer informatie over beperkingen, raadpleegt u "Over beperkingen in de slaap- en diepeslaapstand".

Werken met het besturingspaneel.

U kunt de energiespaarstand instellen via het bedieningspaneel.

Stel de lengte van de stilstand tijd in voordat u naar Vermogen Besparing modus gaat.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op of verschillende keren en druk op [Manage Unit (Beheer)].

 5. Druk op [Energiebesparing].

 6. Druk op [Power Save Time].

 7. Kies overgang tijd.

  De fabrieksinstelling is 1 minuut.

  * 60 minuten is niet beschikbaar bij de MC853/ES8453 MFP Serie.