Een PC Fax-verzending annuleren

U kunt een faxverzending beëindigen vanaf een computer terwijl de gegevens worden verzonden naar de machine.

Opmerking

  • U kunt een faxverzending niet beëindigen vanaf een computer nadat de gegevens zijn opgeslagen in de machine.

  • Voor details over hoe te beëindigen van een fax verzending die is opgeslagen in het geheugen van deze machine, zie "Afzeggen van een Gereserveerde Verzending" in "Faxverzending annuleren".

  1. Dubbelklik op het pictogram van de printer in de taakbalk.

  2. Selecteer de te annuleren opdracht in de afdrukwachtrij.

  3. Selecteer [Cancel] van het [Document] menu.