Beveiligingsprotocollen instellen

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Security Function].

 6. Druk op [Secure Receive].

 7. Druk op [Setting (Instellen)].

 8. Voer een 4-cijferig nummer in met behulp van het numerieke toetsenbord en druk vervolgens op [OK (OK)].

  Opmerking

  Als u ontvangen faxberichten inziet of afdrukt moet u dit wachtwoord invoeren dat u heeft ingesteld tijdens deze procedure. Als u op [OK (OK)] drukt zonder een wachtwoord te hebben ingevoerd, kunt u zonder wachtwoord de ontvangen faxberichten inzien en afdrukken.

  Memo

  Om de beveiligde ontvangst uit te schakelen, druk op [Setting (Instellen)] en druk vervolgens op [OFF (UIT)] in stap 7.

Print een afbeelding dat is ontvangen via fax en opgeslagen in het geheugen.

Controleer dat het [DATA IN MEMORY] lampje oplicht.

Indien de lamp uit is, zijn er geen beelden die door fax worden ontvangen en opgeslagen in herinnering.

Opmerking

De functie veilige ontvangst is niet beschikbaar bij gebruik van de volgende functies.

 • F-code vertrouwelijke ontvangst

 • F-code polling ontvangst

 • Handmatig ontvangst (inclusief de fax ontvangst na het kiezen van een extern omschakelnummer)

 • Internet fax ontvangst

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Store Document Settings (Opslaan van Documentinstellingen)].

 3. Druk op [Received Documents].

 4. Wanneer een wachtwoord is ingesteld, voer een 4-cijfer wachtwoord in.

  Een lijst van ontvangen documenten wordt weergegeven.

 5. Druk op [Print All] om alle ontvangen documenten te printen of op [Print] om een individueel document te printen.

  • Om alle documenten te verwijderen, druk op [Delete All].

  • Om een ontvangen document van tevoren te bekijken individueel, druk op [Preview] voor het document dat u vooral wilt bekijken.

  • Om de ontvangen documenten één voor één te verwijderen, druk op [delete (verwijderen)] bij ieder document dat verwijderd moet worden.

 6. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.

  Memo

  • Wanneer [Yes] is ingesteld voor [Delete After Print], wordt het ontvangen document verwijderd na het printen.

  • Wanneer [No] is ingesteld voor [Delete After Print], blijft het ontvangen document staan zelfs nadat het is geprint.