Een faxontvangst vanaf een telefoon op afstand inschakelen (Overschakelnummer op afstand)

Wanneer de verbonden telefoon op afstand is gelocaliseerd, kunt u de machine overschakelen naar de fax ontvangst bewerking door het bellen van het op afstand overschakel nummer op de telefoon.

Wanneer de verbonden telefoon geen drukknop lijn is, druk op de toon knop op de telefoon om te schakelen naar toon (drukknop) signalen voordat u het op afstand overschakel nummer belt.

Wanneer u het op afstand overschakel nummer belt, voer het volgende cijfer van het nummer binnen 3 seconden tijdens bellen van het vorige cijfer.

  1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

  2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

  3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

    De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

  4. Druk meerdere keren op of en druk op [Fax Setup (Faxinstellingen)].

  5. Kies (Fax Setting).

  6. Druk op of verschillende keren en druk op [Remote Receive Number (Externe ontvangstnummer)].

  7. Kies een nummer.

  8. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.