Ontvangen van een Document Dat is Opgeslagen in een Bestemming Bulleting Bord Venster via Fax (Fcode Polling)

U kunt een F-code polling-communicatie (F-code polling) tot stand brengen door het subadres en het wachtwoord van het F-code mededelingenvenster-box in te voeren die op het doelapparaat zijn opgeslagen. Met deze functie stuurt de machine van de zender een fax als antwoord op instructies van uw machine.

 1. Druk op [Fax/Internet Fax] of de (FAX) knop.

 2. Druk op [Fax].

 3. Druk op [Communication Function] op het [Advanced] label.

 4. Druk op [Fcode Polling].

 5. Voer het sub-adres in van het bulletin bord venster dat is geregistreerd naar de machine van de verzender.

  Het sub-adres is tot aan 20 karakters in lengte.

 6. Druk op [OK].

 7. Voer indien nodig het wachtwoord in dat op het doelapparaat is opgeslagen.

  Memo

  Als geen wachtwoord is vereist, drukt u meteen op [OK (OK)] en gaat u naar stap 9.

 8. Druk op [OK (OK)].

 9. Druk op [Back].

 10. Klik op (START) knop.

  Memo

  Documenten die worden ontvangen met Fcode polling worden automatisch geprint.