Een Voorbeeld van een Ontvangen Faxbericht zien

U kunt het afbeeldingsvoorbeeld op het aanraakscherm controleren voordat het ontvangen faxbericht wordt afgedrukt.

Alleen de faxberichten, die zijn ontvangen nadat "Beveiligde Ontvangst" is ingesteld, kunnen worden ingezien.

Zorg ervoor dat het [DATA IN MEMORY (GEGEVENS IN HET GEHEUGEN)] waarschuwingslampje gaat branden.

Beveiligingsprotocollen instellen

U kunt de ontvangen faxberichten na inzage afdrukken.

 1. Druk [Device Settings (Apparaatinstellingen)] op het aanraakpaneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Store Document Settings (Opslaan van Documentinstellingen)].

 3. Druk op [Received Documents (Ontvangen documenten)].

 4. Als het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt, voer dan het 4-cijferige wachtwoord in, dat u invoerde bij het instellen van beveiligde ontvangst.

  De lijst van ontvangen faxberichten verschijnt.

 5. Druk op [Preview (Voorbeeld)] voor het afdrukken van een document.

 6. Druk op [Print (Afdrukken)].

 7. Druk op [Yes (Ja)] in het bevestigingsscherm.

  Het afdrukken van ontvangen documenten start.

 8. Druk op [Back (Terug)] tot het startscherm wordt weergegeven.