TAD-modus instellen

Stelt een bewerking type in voor Ans/Fax Gereed modus.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Fax Setting].

 6. Druk op of verschillende keren en druk op [TAD Mode (TAD Modus)].

 7. Kies een type.

  • [Type 1]: Fax signaal detectie start onmiddellijk nadat het antwoorden van de machine/telefoon reageert. Wanneer de verzender een fax verstuurt, begint de ontvangst van de fax automatisch.

   Wanneer het antwoordapparaat het reageren beëindigd, begint de fax ontvangst.

   Wanneer er een probleem met de fax ontvangst is, kan het gebruiken van dit type het probleem verbeteren.

  • [Type 2]: Fax signaal detectie start onmiddellijk nadat het antwoorden van de machine/telefoon reageert. Wanneer de verzender een fax verstuurt, begint de ontvangst automatisch.

   Wanneer het antwoordapparaat het reageren beëindigd, begint de fax ontvangst niet.

   Wanneer u normaal oproepen ontvangt, gebruik dan dit type.

  • [Type 3]: Fax signaal detectie start in 15 seconden nadat het antwoorden van de machine/telefoon reageert. Wanneer de verzender een fax verstuurt, begint de ontvangst automatisch.

   Wanneer het antwoordapparaat het reageren beëindigd, begint de fax ontvangst.

   Gebruik dit type voor normaal gebruik.

 8. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.