De T/F-timer instellen

Stel een tijd in voordat de machine begint met het automatisch ontvangen van een fax wanneer een inkomende oproep niet wordt beantwoord in Tel/Fax Gereed modus of Ans/Fax Gereed modus.

 1. Druk op [Device Settings] op het aanraak paneel.

 2. Druk meerdere keren op of en druk op [Admin Setup (Admin Instellingen)].

 3. Voer de beheerdersnaam en het wachtwoord in en druk op [OK (OK)].

  De fabrieksingestelde beheerdersnaam en het wachtwoord zijn respectievelijk "admin" en "aaaaaa".

 4. Druk op [Fax Setup].

 5. Druk op [Fax Setting].

 6. Druk meerdere keren op of en druk op [T/F Timer Programming (T/F Timer Programmering)].

 7. Kies een T/F tijd.

  • [20 seconds]: Indien een inkomende oproep binnen 20 seconden is niet beantwoord, de machinale starts die een fax automatisch ontvangen.

  • [35 seconds]: Indien een inkomende oproep binnen 35 seconden is niet beantwoord, de machinale starts die een fax automatisch ontvangen.

 8. Druk op [Back] totdat het hoofdscherm wordt weergegeven.