Het duidelijk scannen van een document met een gekleurde achtergrond (Achtergrondverwijdering).

Om een niveau van de document achtergrond verwijdering bij te stellen, kunt u kiezen Automatisch, UIT, of bijstellingen in zes niveaus.

Wanneer u kiest [Auto], wordt de achtergrond automatisch verwijderd op een niveau dat past bij het document.

Opmerking

 • Wanneer een grotere (heldere) waarde van de achtergrond verwijdering is ingesteld, kunnen fijne lijnen, teksten of lichte kleuren niet goed worden gereproduceerd afhankelijk van het document.

 • In de volgende gevallen kan de achtergrondkleur mogelijk niet goed gedetecteerd en de achtergrond niet succesvol geëlimineerd worden.

  • Wanneer een document met een ongewoon formaat wordt geladen

  • Wanneer een document wordt geladen waarvan de voorrand gevouwen is

  • Wanneer een document waarvan de voorrand ontbreekt of een scheef document wordt geladen

  • Wanneer een document geladen wordt waar een gat in zit dichtbij de voorrand

  • Wanneer een geplaatst document niet met de papiergeleider op de glasplaat op zijn plek gehouden wordt

 1. Druk op [Fax/Internet Fax] of de (FAX) knop.

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Fax (Fax)].

 4. Druk op [Background Removal (Achtergrondverwijdering)] op het tabblad [Advanced (Geavanceerd)].

 5. Kies een waarde.

  Memo

  Om een niveau van de achtergrond verwijdering te verhogen, kies [4], [5], of [6]. Om een niveau van de achtergrond verwijdering te verlagen, kies [2], [1], of [6].

 6. Verander andere instellingen wanneer nodig, en druk dan op de (START) knop.