Een fax ontvangen

Dit deel beschrijft hoe de ontvangen fax te controleren.