Doorzichtige gedeelten verwijderen (Verwijderen doorzichtig)

Verwijderen doorzichtig verwijdert de tekst die doorschijnt van de achterzijde. U kunt het verwijderingsniveau instellen op UIT, Laag, Gemiddeld of Hoog.

Opmerking

 • Deze functie wordt alleen ingeschakeld als de [Background Removal (Verwijder Achtergrond)] op [Auto (Automatisch)] is ingesteld.

 • Deze functie wordt alleen ingeschakeld als het [Document Type (Documentsoort)] op [Text (Tekst)] of [Text&Photo (Tekst en Foto)] is ingesteld.

 1. Druk op [Copy] of de [COPY] knop

 2. Stel een document in bij de ADF of op de document glasplaat.

 3. Druk op [Show-Thr. Rem. (Verwijderen schijnt door)] op het scherm voor [Image Setting (Afbeeldingsinstellingen)] op het tabblad voor [Image settings (afbeeldings instell)].

 4. Kies een waarde.

  Memo

  • De standaardinstelling is [Gemiddeld].

  • Als lichte kleuren slecht te zien zijn bij Gemiddeld (standaardwaarde), stel dan [Laag] in (de doorschijnende tekst zal mogelijk niet volledig verwijderd worden).

  • Als de doorschijnende tekst niet volledig verwijderd wordt bij Gemiddeld (standaardwaarde), stel dan [Hoog] is (lichte kleuren zullen mogelijk niet meer zichtbaar zijn).

  • Zet het op [UIT] voor documenten die maar op één zijde afgedrukt worden of bij het reproduceren van erg lichte kleuren. (Voor documenten die op twee zijden afgedrukt worden, blijft er tekst doorschijnen.)

 5. Druk op de (START) knop.